Menu

Glostrup Portal

Din lokale indgang til nettet

Sportskalender 
www.kultunaut.dk ... 
Motion, yoga, Mindfulness mm.  
www.kultunaut.dk ... 

Sportsklubber i Glostrup Kommune
www.nysport.dk/sportsklubber ...

Glostrup Idræts Club
Navnet forkortes til Glostrup IC eller blot GIC.
Klubben blev stiftet den 17. april 1918.
I 2001 indgik GIC's fodboldafdeling en overbygningsaftale med Hvissinge FC og I.F. 32 Fodbold, og i 2003 fusionerede de tre klubber til Glostrup Fodbold Klub - I.F. 32
www.da.wikipedia.org/wiki/Glostrup ...

Glostrup F.K.
Den 3. februar 2009 besluttede klubbens generalforsamling, at oprette en delvis fusion mellem GFK og Albertslund IF Fodbold 
www.da.wikipedia.org/wiki/Glostrup_F.K.

Sport

Glostrup Idrætspark 
Stadionvej 80, 2600 Glostrup
www.fritid-glostrup.dk
www.facebook.com/GlostrupIdraetsanlaeg
www.kultunaut.dk ... 

Glostrup Fodbold IF32
Hvissingevej 63, 2600 Glostrup
www.glostrupfodbold.dk

Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion
Kvædehaven 13, 2600 Glostrup
www.gic-atletik.dk

IF32 Glostrup Gymnastikforening
TeamGym Glostrup
Stadionvej 85, 2600 Glostrup   
www.if32gymnastik.dk

Sportsnyt DK